maethu yn nhorfaen

cydweithio i adeiladu gwell dyfodol i blant lleol

maethu yn nhorfaen

Rydyn ni’n credu mewn cydweithio, rhannu gwybodaeth a chreu dyfodol gwell i blant – gyda’n gilydd.

Ni yw Maethu Cymru Torfaen, rhan o rwydwaith cenedlaethol o 22 gwasanaeth maethu’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

llwyddiannau lleol

Vicky

dysgwch mwy

meddwl am faethu?

Foster Wales Torfaen
pwy all faethu?

Mae pob plentyn yn wahanol, felly hefyd y gofal maeth sydd ei angen arnyn nhw.

dysgwych mwy
Foster Wales Torfaen
cwestiynau cyffredin

Sut mae maethu yn gweithio a beth allwch chi ei ddisgwyl? Mae’r atebion ar gael yma.

mae'r atebion ar gael

pam maethu gyda ni?

Mae maethu’n golygu gwneud gwahaniaeth i blant lleol yn eich cymuned. Nawr. Mae penderfynu bod yn ofalwr maeth yn golygu gwneud rhywbeth gwych.

Pan fyddwch chi’n ymuno â Maethu Cymru Torfaen, byddwn ni’n gweithio gyda’n gilydd i greu dyfodol gwell i blant lleol. Rydyn ni’n darparu hyfforddiant arbenigol, cyngor, cymorth pwrpasol ac amrywiaeth o fanteision. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

sut mae’n gweithio

Y camau cyntaf tuag at fod yn ofalwr maeth yw’r rhai pwysicaf. Ond sut mae dechrau ar y daith hon a beth sy’n dod nesaf?
Mae maethu yn ymrwymiad. Mae’n heriol. Ond byddwch chi’n cael boddhad hefyd – llawer mwy nag y gallech chi ei ddychmygu.

Foster Wales Torfaen
y broses

Nesaf, byddwn ni’n dangos i chi sut mae cymryd y camau cyntaf ar eich taith faethu a beth allwch chi ei ddisgwyl ar hyd y daith.

dysgwych mwy
Adult helping boy learn to ride a bicycle
cefnogaeth a manteision

Rydyn ni yma i’ch cefnogi chi. Pryd bynnag y bydd ein hangen arnoch chi. Sut bynnag y bydd ein hangen arnoch chi. Rydyn ni yma. Bob tro.

beth rydym yn ei gynnig

Wedi gwneud y penderfyniad i faethu yng Nhorfaen? Mae’n haws nag y byddech chi’n ei feddwl i ddechrau eich cais, felly cysylltwch â ni heddiw.

Woman and young girl using computer to make video call

Get In Touch