maethu yn nhorfaen

cydweithio i adeiladu gwell dyfodol i blant lleol

cystadleuaeth cynllunio blodyn haul fcf22

Fel rhan o Bythefnos Gofal Maeth© eleni, mae Maethu Cymru Torfaen yn cynnal cystadleuaeth ‘Cynllun Blodyn Haul’ ac yn gofyn i bobl ifanc yn y gymuned leol i gymryd rhan yn greadigol. Mae blodau haul yn cynrychioli sut y gall gofalwyr maeth faethu plant sy’n derbyn gofal fel y gallant ffynnu a thyfu i’w potensial llawn.

cliciwch am fwy o wybodaeth

maethu yn nhorfaen

Rydyn ni’n credu mewn cydweithio, rhannu gwybodaeth a chreu dyfodol gwell i blant – gyda’n gilydd.

Ni yw Maethu Cymru Torfaen, rhan o rwydwaith cenedlaethol o 22 gwasanaeth maethu’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

llwyddiannau lleol

liz

dysgwch mwy

meddwl am faethu?

Adult helping young boy with homework in kitchen
pwy all faethu?

Mae pob plentyn yn wahanol, felly hefyd y gofal maeth sydd ei angen arnyn nhw.

dysgwych mwy
Adult and young girl baking together in kitchen
cwestiynau cyffredin

Sut mae maethu yn gweithio a beth allwch chi ei ddisgwyl? Mae’r atebion ar gael yma.

dysgwych mwy

pam maethu gyda ni?

Mae maethu’n golygu gwneud gwahaniaeth i blant lleol yn eich cymuned. Nawr. Mae penderfynu bod yn ofalwr maeth yn golygu gwneud rhywbeth gwych.

Pan fyddwch chi’n ymuno â Maethu Cymru Torfaen, byddwn ni’n gweithio gyda’n gilydd i greu dyfodol gwell i blant lleol. Rydyn ni’n darparu hyfforddiant arbenigol, cyngor, cymorth pwrpasol ac amrywiaeth o fanteision. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

sut mae’n gweithio

Y camau cyntaf tuag at fod yn ofalwr maeth yw’r rhai pwysicaf. Ond sut mae dechrau ar y daith hon a beth sy’n dod nesaf?
Mae maethu yn ymrwymiad. Mae’n heriol. Ond byddwch chi’n cael boddhad hefyd – llawer mwy nag y gallech chi ei ddychmygu.

Woman and young girl using computer to make video call
y broses

Nesaf, byddwn ni’n dangos i chi sut mae cymryd y camau cyntaf ar eich taith faethu a beth allwch chi ei ddisgwyl ar hyd y daith.

y broses
Adult helping boy learn to ride a bicycle
cefnogaeth a manteision

Rydyn ni yma i’ch cefnogi chi. Pryd bynnag y bydd ein hangen arnoch chi. Sut bynnag y bydd ein hangen arnoch chi. Rydyn ni yma. Bob tro.

cefnogaith a manteision
Woman and young girl using computer to make video call

mae’n haws nag yr ydych chi’n ei feddwl i ymuno â maethu cymru torfaen a bod yn ofalwr maeth. gallwch chi hyd yn oed gychwyn ar eich taith heddiw.