maethu yn nhorfaen

cydweithio i adeiladu gwell dyfodol i blant lleol

maethu yn nhorfaen

Rydyn ni’n credu mewn cydweithio, rhannu gwybodaeth a chreu dyfodol gwell i blant – gyda’n gilydd.

Ni yw Maethu Cymru Torfaen, rhan o rwydwaith cenedlaethol o 22 nid-er-elw gwasanaeth maethu’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

meddwl am faethu?

Foster Wales Torfaen
pwy all faethu?

Mae pob plentyn yn wahanol, felly hefyd y gofal maeth sydd ei angen arnyn nhw.

dysgwych mwy
Foster Wales Torfaen
mathau o faethu

Gall maethu fod am gyfnod byr fel aros dros nos neu gall fod yn rhywbeth mwy parhaol. O seibiant byr i rywbeth mwy hirdymor, mae gwahanol ffyrdd o helpu.

beth sy'n iawn i chi?

llwyddiannau lleol

Vicky

"Nid agor eich drws yn unig ydyw; mae'n agor eich cartref, eich calon"

pam maethu gyda ni?

Mae maethu’n golygu gwneud gwahaniaeth i blant lleol yn eich cymuned. Nawr. Mae penderfynu bod yn ofalwr maeth yn golygu gwneud rhywbeth gwych.

Pan fyddwch chi’n ymuno â Maethu Cymru Torfaen, byddwn ni’n gweithio gyda’n gilydd i greu dyfodol gwell i blant lleol. Rydyn ni’n darparu hyfforddiant arbenigol, cyngor, cymorth pwrpasol ac amrywiaeth o fanteision. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Agreement icon

y gymuned faethu

Discussion icon

cefnogaeth

Training icon

dysgu a datblygu

Social worker icon

tîm therapiwtig (Fy Nhîm Cymorth)

sut mae maethu yn gweithio

Foster Wales Torfaen
y broses

Nesaf, byddwn ni’n dangos i chi sut mae cymryd y camau cyntaf ar eich taith faethu a beth allwch chi ei ddisgwyl ar hyd y daith.

dysgwych mwy
Adult helping boy learn to ride a bicycle
cwestiynau cyffredin

Ond beth yn union yw maethu, a sut mae’n gweithio? Dyma’r cwestiynau sy’n cael eu gofyn i ni drwy’r amser.

dod o hyd i'r atebion

Wedi gwneud y penderfyniad i faethu yng Nhorfaen? Mae’n haws nag y byddech chi’n ei feddwl i ddechrau eich cais, felly cysylltwch â ni heddiw.

Woman and young girl using computer to make video call

Anfon neges atom